Powrót

 

O mnie

 

Mój znak zodiaku

Mój kwestionariusz

Uniwersytet Jagielloński

Aktualności

Drzewo genealogiczne

Drzewo genealogiczne Kiersnowskich
Drzewo genealogiczne Mariusza Kiersnowskiego
Drzewo genealogiczne Horstów, Miilli, Feldmanów
Drzewo genealogiczne-Stankiewicz z Połańca

W poszukiwaniu korzeni

Wykaz przestępców politycznych-1864

Antoni Stankiewicz
Janina Stankiewicz

Rodzina Feldmanów

Kalendarium Rodzinne
Genealogia- inf ogólne
Drzewo- GreatFamily
Janina Ordyczyńska
Drzewo Stankiewiczów-pdf
Twórczość Stankiewiczów
O Stankiewiczach- listy nadesłane
Protoplasta Stankiewicz
Protoplasta Feldman
Protoplasta Milli

Saga Rodziny

Genealogia mojej Rodziny

Strona na WP

  Patriotyzm 
 

 

 

Wiedeń-Lwów

Praga
Działka
Kwaśniewski

Kwiaty

Koty

Tomek

Jurek
Witek
Sobieszczańscy
Magda

Karol

Napisz do mnie
Napisz do mnie
Napisz do mnie
Wyślij SMS
tel.kom.0 604655705
gg: 1683372

ICQ:169700510

Księga Gości-przeglądanie


  

 

 

 

 

 


Aktualizacja:
2005-05-28  
 
   

 Spis rodzin szlacheckich   Kaiserdorf Herb Mogiła  Herb Wadwicz  Wywodzenie nazwiska  Kulików  Linki  Polgen-Lista dyskusyjna   Virtuti Militari Polegli w Katyniu    Liczebność Stankiewiczów   Liczebność Piliszko

Chciałabym przywrócić do życia moich przodków i ożywić drzewo genealogiczne mojej rodziny.

Chciałabym zapełnić konary tego drzewa nazwiskami mi bliskimi i tchnąć w nich duszę.

Chronienie wspomnień i historii mojej rodziny będą ważnym zapisem dla przyszłych pokoleń.

Anna Ordyczyńska

Skąd wywodzi się ród Stankiewiczów?

Trudno jest ustalić rodowód, chociaż z pewnością każdy chciałby go poznać.

W XVI wieku w Metryce było zaledwie kilkaset rodzin szlacheckich, podczas gdy łączna ilość nazwisk szlacheckich pod koniec XIX w. przekraczała 25.000. Na przestrzeni wieków, ze zmianą granic, wiązała się zmiana władzy, a co za tym idzie  zmieniały się  zasady uznawania szlachectwa. Np w zaborze austriackim,  uznana szlachta polska urzędowo nazywana była "szlachtą staropolską". Na ogół szlachta pielęgnowała tradycje.

 "Ale nie z samej szlachty Naród zbudowany"

Jeśli posiadasz jakieś powiązanie z rodzinami z tej strony, nosisz takie samo nazwisko, masz informacje, czy dostęp do starych książek telefonicznych,  napisz na adres:
 
aord@poczta.onet.pl 


 Czesław Malewski w swojej książce "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku" przedstawił spis rodzin szlacheckich. zamieszkałych na Litwie w powiecie lidzkim w XIX wieku, kiedy to około 10 procent mieszkańców powiatu stanowiła szlachta. Z "Rejestru podymnego z województwa wileńskiego za rok 1690" i "Sumariusza generalnego dymów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1790 roku" wynika, їż przeważająca część, bo ponad 70% stanowiła szlachta zaściankowa , która wywodziła się z miejscowych bojarów, uszlachconych chłopów oraz przybyszów z Korony. (...) Po zniesieniu pańszczyzny szlachta zaściankowa została zmuszona do uprawiania ziemi własnymi rękami, skutkiem czego zbliżyła się bardzo do chłopów i zewnętrznie mało różniła się od włościan. Pomimo zubożenia i utraty przywilejów w XIX wieku szlachta zagrodowa zachowała w całej pełni poczucie swej odrębności i "swego klejnotu" czyli herbu. Zubożała, licznie rozrodzona szlachta wywodziła swój rodowód z większych właścicieli ziemskich, należało do niej około 90% uprzywilejowanej warstwy społeczeństwa w powiecie lidzkim.
(...) W najgorszej sytuacji była szlachta drobna, dla której pierwszym ostrzeżeniem było żądanie dowodów legitymacyjnych w roku 1800. Żądanie trudne do spełnienia, bodaj że niemożliwe dla olbrzymiej większości szlachty drobnej, większość której została zapisana do stanu włościańskiego. Następnym ciosem dla drobnej szlachty był ukaz carski z dnia 24 maja 1818 r. o wykreśleniu z ksiąg genealogicznych tej szlachty, która uzyskała potwierdzenie jedynie na podstawie metryk chrztu i świadectwa osób prywatnych w konsekwencji zostaje ona pozbawiona praw stanowych (dlatego wiele nazwisk szlacheckich nie zostało uwzględnionych w herbarzach wydawanych w XIX i na początku XX wieku). Po zawieruchach wojennych o szlachectwie niejednej rodziny mógł zaświadczyć wyłącznie wpis w księdze genealogicznej i metryki kościelne. A tego nie wystarczało. Władze carskie wymagały dowodów od szlachty drobnej, że przodkowie ich oprócz ziemi posiadali również chłopów. Nie zawsze to było możliwe, zwłaszcza dla rzeszy drobnej szlachty zaściankowej. Cała zać szlachta odnosiła się do nakazu legitymacji nienawistnie.
(...) Za okres niewoli tj. od ostatniego rozbioru Rzeczypospolitej do wybuchu I wojny światowej liczebność szlachty na terenie powiatu lidzkiego zmniejszyła się czterokrotnie od ponad 900 rodów do około 200 kosztem szlachty zaściankowej. Okoliczna szlachta przeważnie zamieszkiwała w parafii ejszyskiej, lidzkiej, wawiórskiej, zabłockiej i raduńskiej.

Stankiewicz - h. Mogiła, h. Wadwicz
pw. 15.X.1820 r., 20.IX.1860 r.
zaścianek Hutny - parafia lidzka;
ok. Wojszczuki - parafia wasiliska;
ok. Stankiewicze - parafia wawiórska;
Wersoka, Siemaszki, Krupowiesy - parafia koleśnicka;
majątek Remzy, wieś Przewoże - parafia zabłocka;
ok. Jurele - parafia nacka;
m. Raduń - parafia raduńska;
m. Werenów - parafia werenowska;
ok. Mickuny - parafia żyrmuńska;
 http://lida.hrodna.by/book/malewski/#18   E-mal: czemal@ktv.lt


Wyszukiwanie miasta STANKIEWICZE

Miejscowość Patrz Powiat Województwo Strona Księgi Adresowej
Stankiewicze Wsielub  Nowogródek  Nowogródek  Otwórz na stronie 1056
Wersoka Ejszyszki  Lida  Nowogródek  Otwórz na stronie 1025
Horodeczna   Nowogródek  Nowogródek  Otwórz na stronie 1025
Mickuny, Mikołajów (Pohulanka, Hanusowo)   Wileńsko-Trocki  Wilno  Otwórz na stronie 2087
Jurele Ejszyszki  Lida  Nowogródek  Otwórz na stronie 1025
Siemaszki Skrzybowce  Lida  Nowogródek  Otwórz na stronie 1047

 

W Wilnie mieszkali również [z inf. zawartych w Książce Adresowej Polski z 1929 r.]

Stankiewicz Z. -właściciel Herbaciarni-ul. Stefańska 11

Stankiewicz Kazimiera- PIWIARNIA- ul. Dynaburska 32

Stankiewicz Mich.- Art. spozywcze- ul. Dynaburska 32

Stankiewicz Anastazja- PIWIARNIA- ul. Antokolska 48

Stankiewicz Józef- Jadłodajnia- ul. Kolejowa 3

Stankiewicz Stanisław- Księgarnia- ul. Ostrobramska 2

Stankiewicz Józef- ul. Stefańska 38


W Kalinowie (Kaiserdorf) mieszkał również  Stankiewicz W. - właściciel młynów [z inf. zawartych w Książce Adresowej Polski z 1929 r.]

Piliszko Piotr -Miękisz, Austria w 1913 r wyjechał do USA, lat 18

Piliszko Rosalia -Sukow, Austria w 1913 r wyjechała do USA, lat 16

Stankiewicz Bronisława - Dynów, Austria, w 1913 r wyjechała do USA, lat 17

Stankiewicz  - Dynów, Austria, w 1907 r wyjechał do USA, lat 34

Herb Mogiła

 Nazwiska rodzin posługujących się herbem Mogiła:

Andruszewicz, Andruszkiewicz, Białowolski, Bichowski, Bielewicz, Billewicz, Bogarewicz, Bogdanowicz, Bublewski, Bychowiec, Ciechanowicz, Czernicki, Daugiert, Daugird, Dowgird, Dawgird, Dawgirt, Dowgirdowicz, Dworzecki, Karczewski, Łopato, Łopatto, Maruchowicz, Maruszewski, Mogień, Monstwił, Monstwiłło, Monstwid, Montwid, Montwit, Mostwił, Rutkiewicz, Sołouch, Sołuch, Stankiewicz, Szajewski, Wysocki, Zadeyko, Zodejko, Zodeyko, Zygmanowski, Żadeyko, Żodejko.

Herb Wadwicz 

 

 

Tarcza jest dzielona na dwie części przez pionową linię. Po prawej stronie ryba morza, w kolorze srebra, na czerwonym polu, po lewej jest czerwona ryba na srebrnym pola. Na hełmie pokazane są pióra strusie lub pawie, w ilości 5.

Paprocki „Gniazdo cnoty”, pp .800 i 1 , 173 –opisuje tarczę herbu Wadwicz, jako tarcze podobną do używanej w Księstwie Lotaryngii. Być może, ta tarcza nie powstawała w Polsce, ale była importowana. Rycerz nazywał się Wadwicz, był wysyłany dwa razy z poselstwem przez Króla Bolesława Krzywoustego[1102 -1138]. Podczas powrotu ten rycerz zginął w głębinach morskich (utopił się). W nagrodę dla jego zasług, Król Bolesław dał tę tarczę jego potomkowi.

 Paprocki „Och herbach” , p . 600 , opowiada że po zwycięskiej  Bitwie pod Grunwaldem , widoczny był sztandar z wizerunkiem w/opisanego herbu wnoszony przed oblicze Króla Jagiełły. 

 

W "Herbarzu Polskim" - Kaspra Niesieckiego, S.J., Lipsk (Leipzig) edycja 1839-1846 r. można znaleźć wzmiankę o rodzinie Stankiewiczów herbu Wadwicz.

Herbem Wadwicz pieczętowali się:

Adamkowicz, Mężyk, Roski, Wołczek, Łodziata, Montygierd,

Stankiewicz, Wirułowicz, Bogusz, Matyaszewicz, Naruszewicz, Węsłowski

 

Jan Długosz pisze: Han Wadwicz Dąbrowa , zginął z rąk dowódcy Tatarów-Ediga w 1399 na polu od bitwy.

Jan Mężyk Dąbrowa wystawiał sztandar podczas Bitwy pod Grunwaldem.

Bielski opisuje ( p . 296) tę samą bitwę- Mężyk był w eskorcie Króla Jagiełły. Peter Mondygier był pierwszym litewskim rycerzem, który otrzymał ten herb dla swoich następców , podczas Kongresu w 1413 r. kongresie Horodle.

On miał liczne potomstwo, i „chociaż oni znikali w Polsce”? , jego potomkowie pozostali.  

Kolegiatura gramatyki, poetyki i retoryki fundacji Katarzyny Mężykowej przy Kolegium króla Władysława (Collegium Maius) na wydziale artium krakowskiej Alma Mater.

Jan rektor wraz z mistrzami i doktorami Uniwersytetu Krakowskiego spełniając wolę Katarzyny, żony Jana Mężyka z Dąbrowy, ustanawia nową kolegiaturę w kolegium króla Władysława, której kolegiat nauczać będzie pisania listów i dokumentów.

Kraków, 1Jan Mężyk z Dąbrowy (+1437), herbu Wadwicz, podczasy dworu królewskiego (1403-1434), starosta ostrzeszowski (1416-1437), krzepicki (1424), lwowski (1427-1431), wojewoda lwowski (1432-1437), sekretarz królewski (1431). Katarzyna, jego żona z rodu Płomieńczyków-Zadorów z Iwanowic lub Janowic (+ przed 1436).420.01.09

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie - Kolegiatura Mężykowej

 http://www.rootsweb.com/

Wywodzenie nazwiska

Źródło
 Herbarz Orszański, Witebsk 1900

Indeks zawiera wykaz 119 nazwisk szlachty powiatu orszańskiego.

Billewicz-Stankiewicz h. Mogiła Pierwsza
Stankiewicz h. Mogiła Pierwsza


Boniecki Adam Herbarz polski, t. 1-16, Gebethner & Wolff, Warszawa 1905 (1899-1913). Reprint.

Stankiewicz


Herbarz szlachty witebskiej, Kraków, 1898, zawiera wywody szlachty obywatelów prowincij Witebskiey u sądu ziemskiego teyże prowincij

Stankiewicz h. Mogiła
Stańkiewicz Billewicz h. Mogiła


Mały herbarz nowogrodzkiej szlachty
Herbarz przytacza stan na rok 1800. Widnieje tam nazwisko

Stankiewicz h. Mogiła


Czesław Malewski. Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku. Wydawnictwo CZAS, ul. Didźioji (Wielka) 40, 2001 Wilno, Litwa tel/fax +370-2-12-38-38, Wilno 2002.

CZESŁAW MALEWSKI         Nasza Gazeta nr 21 (510) / 2001 i nr 31 (520) / 2001

Spis szlachty powiatu lidzkiego wykonany został na podstawie metryk kościelnych XIX wieku z 23 parafii, które są wiarygodnymi dowodami pochodzenia szlacheckiego wyżej wymienionych rodzin. Wykaz alfabetyczny szlachty powiatu lidzkiego guberni wileńskiej XIX wieku oraz nazwa herbu (lub bez nazwy herbu); herb własny oznacza, że nazwa herbu jest identyczna z nazwiskiem i przeważnie herb należy do tej jednej rodziny; nazwy mające dopisek odm. odmianą herbu podstawowego. Nazwa herbu podana na podstawie dokumentów Heroldii Wileńskiej różnych lat. Wymieniłem nie wszystkie z powodu braku wielu dokumentów w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy. Wykaz osób w źródle występujących najczęściej z podanymi informacjami: data potwierdzenia szlachectwa przez Heroldię wileńską oraz miejscowości które zamieszkiwała rodzina z podaniem parafii.

Stankiewicz h. Mogiła


Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867). Wykaz nazwisk wg książki pod tym samym tytułem opracowanym w 5-ciu tomach (Warszawa 2000) w serii Szlachta polska. Publikacja wydana we współpracy Wydawnictwa DiG, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. indeks zawiera 4513 nazwisk.

STANKIEWICZ h. Mogiła


SPIS SZLACHTY KRÓLESTWA POLSKIEGO z 1851 roku
obejmuje imiona, nazwiska i herby nie tylko głów familij, którym ostateczne zatwierdzenie szlachectwa nastąpiło, ale zarazem ich dzieci którym oddzielne świadectwa szlacheckiego pochodzenia zostały wydane, i które z tego powodu w księgach szlacheckich pod oddzielnemi pozycyami są zapisane.

Stankiewicz h. MOGIŁA.
Aloizy Jan (Chrzciciel), syn Kazimierza 614
Alexander Więczysław, s. Antoniego 615
Ignacy Józef, s. Jana 727
Marcin Benedykt, s. tegoż 728


PRZEGLĄDY WOJSKA WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO
1528, 1565, 1567

W 2003 roku nakładem Mińskiego Wydawnictwa "Białoruska Nauka" wydana została książka pt.:"Перапiс войска Вялiкага княства Лiтоускага 1528 года. Метрыка Вялiкага княства Лiтоускага. Кн.523. Кн.Публiчных спрау 1". Przegląd wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego został uchwalony w dniu 1-go maja 1528 roku przez Sejm Litewski.
Opracowanie uwzględnia archiwalia wcześniej gromadzone w archiwach litewskich, a na skutek rozpadu systemu "radzieckiej archiwistyki" obecnie będące w zasobach białoruskich. Jest to wspaniały zbiór nazwisk rodów szlacheckich, których obowiązkiem była obrona Rzeczpospolitej. W późniejszym okresie, gdy nie stało już polskiej państwowości, Przegląd był podstawą, dowodem na posiadanie praw szlacheckich, powoływanym przed min. carskimi komisjami legitymującymi.

Poniżej zamieszczam dane dotyczące osób noszących nazwisko Stankiewicz, a uwzględnione w Przeglądzie Wojska WKL.

...
Stankiewicz Abram, ziemianin, ziemia bielska, woj. podlaskie
Stankiewicz Andrzej, skarbnik trocki, bojar pow. i woj. trockiego
Stankiewicz Andrzej, bojar kowieński, woj. trockie
Stankiewicz Andrzej, bojar mieński, woj. wileńskie
Stankiewicz Bartosz, bojar z Widuklskai, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Biertosz, bojar z Pajurskai, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Bogdan, Tatar w służbie Minbałatowicza
Stankiewicz Dowgwił, bojar z Widuklskai, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Dowgulia, bojar pow. wysokodworskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Grzegorz, bojar z pow. koniewskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Jacek, bojar pow. nowogródzkiego, woj. wileńskiego
Stankiewicz Jan, bojar z Wilkiejskai, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Jan, bojar pow. słonimskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Jan, bojar z Użwienckai, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Jan, ziemianin bielski, woj. podlaskiego
Stankiewicz Janko, bojar z pow. samilskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Jakub, bojar z pow. wołkowyskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Jakub, bojarz z pow. wysokodworskiego woj. trockiego
Stankiewicz Jakub, bojar z pow. żyżmorskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Janusz, Tatar w służbie Minbałatowicza
Stankiewicz Jerzy, bojar z Wilkiejskai, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Jerzy, bojar z pow. ejszyskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Kachna, bojarka z pow. kowieńskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Maciej, bojar z pow. miemiżskiego, woj. wileńskiego
Stankiewicz Mikołaj, bojar z pow. oszmiańskiego, woj. wileńskiego
Stankiewicz Mikołaj, bojar pow. lidzkiego, woj. wileńskiego
Stankiewicz Miłko, bojar z pow. samilszskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Małysz, Tatar w służbie Minbałatowicza
Stankiewicz Maciejowa, szlachcianka, właścicielka ziemi połockiej
Stankiewicz Michaiło, chorąży wilkiejski, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Pac, bojar karkliańki, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Piotr, bojar z pow. ejszyskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Stanisław, bojar pow. kowieńskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Wiecław, bojar z pow. oszmiańskiego, woj. wileńskiego
Ze strony www Waldka Stankiewicza


Cmentarz Wojskowy na Antokolu w Wilnie. Czesław Malewski, Jerzy Surwiło  ZSA "Kurier Wileński", Laisves 60, 2056 Wilno, Litwa; Wilno 1997, przedstawiają wykaz mogił w Kwaterze Legionistów oraz mogił żołnierskich znajdujących się w sąsiedztwie Kwatery Legionistów i w różnych innych częściach Cmentarza Wojskowego na Antokolu w Wilnie.

Stankiewicz Br.         zobacz również: Groby moich przodków

 

Stankiewicz M. -właściciel młynu wodnego: Wieś i gmina Horodeczna, pow. Nowogródek. Obecnie na Białorusi.Otwórz na stronie 1025

Stankiewicz Albin- właściciel ziemski Pohulanki oraz

Stankiewicz Wacław i S-ka- właściciel ziemski Hanusowa (patrz

Mickuny   powiat Wileńsko-Trocki  Wilno  Otwórz na stronie 2087

 

m. Raduń   Lida  Nowogródek  Otwórz na stronie 1045
Raduń   Lida  Nowogródek  Otwórz na stronie 1045
Raduń   Stołpce  Nowogródek  Otwórz na stronie 1045

 

Stankiewicz B. Siełowicze- art spożywcze  Otwórz na stronie 1047

 

Kulików   miejsce urodzenia mojego taty (Antoniego Stankiewicza)

Polish Order of the Virtuti Militari

Pośród odznaczeń wojskowych szczególną rangę ma od ponad dwustu lat Order Wojenny Virtuti Militari. Przyznawany jest za wybitne męstwo oraz zasługi bojowe, zarówno oficerom, jak i prostym żołnierzom. Powstał w 1792 roku z inicjatywy ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Do dziś jest najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym. Józef Piłsudski w przemówieniu wygłoszonym na pierwszym po odzyskaniu niepodległości posiedzeniu Kapituły Virtuti Militari powiedział poetycko, że otrzymać ten order można: ".., kiedy człowiek przyodziany w mundur żołnierza chodzić pod rękę musi, jak z damą swego serca, ze śmiercią ... "


Recipients (1792-1992)  http://feefhs.org/pl/vm/vm-s2.html

Stankiewicz,
Stankiewicz, Memert
Stankiewicz, Eugeniusz
Stankiewicz, Ludwik
Stankiewicz, Roman
Stankiewicz, Jozef
Stankiewicz, Czeslaw
Stankiewicz, Dominik
Stankiewicz, Michal
Stankiewicz, Bronislaw
Stankiewicz, Jan
Stankiewicz, Gabriel
Stankiewicz, Piotr
Stankiewicz, Wojciech
Stankiewicz, Marcin
Stankiewicz, Witold
Stankiewicz, Stanislaw
Stankiewicz, Tadeusz

Polegli w Katyniu

Stankiewicz Antoni • Stankiewicz Julian • Stankiewicz Michal • Stankiewicz Mieczysław Norbert • Stankiewicz Stanisław • Stankiewicz Wacław • Stankiewicz Stanisław • Stankiewicz Władysław • Stankiewicz Wojciech • Stankiewicz Zygmunt • Stankiewicz-Mogila Wacław •

"Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych" pod red. Prof. Kazimierza Rymuta prezentuje występowanie nazwiska Stankiewicz  w Polsce na początku lat 90-tych XX wieku 

Liczebność Stankiewiczów

Ogólna charakterystyka:
Najwięcej osób: województwo warszawskie (1832 osób), a także województwa: suwalskie (1654 osób) oraz białostockie (1224 osób).
Najmniej osób: województwa częstochowskie (71 osób), sieradzkie (45 osób) i nowosądeckie (41 osób).
Występuje w 49 województwach (wszystkich ówczesnych).
Razem 19826 osób.

Według liczebności:
1832 osób - województwo warszawskie
1654 osób - województwo suwalskie
1224 osób - województwo białostockie
1162 osób - województwo olsztyńskie
961 osób - województwo gdańskie
900 osób - województwo szczecińskie
798 osób - województwo katowickie
687 osób - województwo wrocławskie
637 osób - województwo elbłąskie
549 osób - województwo łódzkie
494 osób - województwo zielonogórskie
459 osób - województwo jeleniogórskie
459 osób - województwo gorzowskie
442 osób - województwo koszalinskie
415 osób - województwo bydgoskie
412 osób - województwo wałbrzyskie
388 osób - województwo włocławskie
383 osób - województwo krakowskie
382 osób - województwo toruńskie
381 osób - województwo legnickie
377 osób - województwo ciechanowskie
350 osób - województwo ostrołęckie
290 osób - województwo opolskie
287 osób - województwo radomskie
281 osób - województwo poznańskie
274 osób - województwo skierniewickie
271 osób - województwo kieleckie
244 osób - województwo łomżyńskie
243 osób - województwo lubelskie
238 osób - województwo słupskie
238 osób - województwo pilskie
235 osób - województwo przemyskie
177 osób - województwo leszczyńskie
176 osób - województwo płockie
174 osób - województwo konińskie
160 osób - województwo zamojskie
159 osób - województwo bielskie
125 osób - województwo siedleckie
123 osób - województwo kaliskie
110 osób - województwo piotrkowskie
107 osób - województwo tarnobrzeskie
87 osób - województwo chełmskie
85 osób - województwo białopodlaskie
84 osób - województwo tarnowskie
84 osób - województwo rzeszowskie
71 osób - województwo krośnieńskie
71 osób - województwo częstochowskie
45 osób - województwo sieradzkie
41 osób - województwo nowosądeckie

 


Liczebność Pliszko  dane z 1989 r

Ogólna charakterystyka:
Najwięcej osób: województwo przemyskie (71 osób), a także województwa: katowickie (23 osób) oraz lubelskie (12 osób).
Najmniej osób: województwa suwalskie (1 osoba), kieleckie (1 osoba) i białopodlaskie (1 osoba).
Występuje w 20 województwach.
Razem 187 osób.

Według liczebności:
71 osób - województwo przemyskie
23 osób - województwo katowickie
12 osób - województwo lubelskie
11 osób - województwo toruńskie
10 osób - województwo wrocławskie
9 osób - województwo białostockie
8 osób - województwo olsztyńskie
6 osób - województwo tarnowskie
6 osób - województwo szczecińskie
5 osób - województwo jeleniogórskie
4 osoby - województwo warszawskie
4 osoby - województwo rzeszowskie
4 osoby - województwo opolskie
3 osoby - województwo zielonogórskie
3 osoby - województwo częstochowskie
3 osoby - województwo chełmskie
2 osoby - województwo bydgoskie
1 osoba - województwo suwalskie
1 osoba - województwo kieleckie
1 osoba - województwo białopodlaskie

Linki :

For Website Problems: Webmaster at webmaster@pgsa.org
For General Comments & Inquiries:
PGSAmerica@aol.com

http://www.dobrzynski.homestead.com/links.html

http://www.davidcarmody.net/stankiewicz.html

 

 

Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres: aord@poczta.onet.pl
Do you know more? Please, send every additional information to: mailto:aord@poczta.onet.pl