Obrazek

Obrazek

Obrazek

Mój kwestionariusz

O mnie

Kwaśniewski

w_Leżajsku

Sanepid

Leżajski_sztetl

Drzewo genealogiczne

aord@poczta.onet.pl
 Kandydatka do Rady Powiatu 
Lat 48. Dwoje dzieci: Jerzy - 20 lat i Tomasz - 17 lat.
Wykształcenie wyższe: mgr biologii-
 specjalista Io
 z mikrobiologii lekarskiej.  
Kierownik Laboratorium
    PSSE    w Leżajsku.

Po konsultacji z wyborcami uważam, że najpilniejszymi sprawami w 
służbie mieszkańców powiatu jest:
          

Stworzenie bazy socjalnej dla emerytów i rencistów poprzez: wykorzystanie ich potencjału intelektualnego, doświadczenia zawodowego, stworzenie im możliwości wykazania kreatywności i
 uzyskania satysfakcji nie tylko dla nich samych, ale i dla środowiska, w którym mają spędzić resztę swojego życia. Mam na myśli utworzenie Klubu Seniora, do którego mieliby wstęp  wszyscy, którzy chcieliby w nim twórczo pracować, spotykać się ze znajomymi, wymieniać poglądy, doradzać. Można by organizować tematyczne spotkania towarzyskie, wystawy artystyczne, porady specjalistyczne itp. Emeryt i rencista poznał głód i nędzę. On ma prawo do godnego życia. Jest godny szacunku i zaufania.
 Leżajsk, to miasto, które zasługuje na promocję, na dynamiczny rozwój turystyki, infrastruktury. 
To stworzy możliwość nowych miejsc pracy. Leżajsk to praca, odpoczynek i satysfakcja z godnego życia Istotnym wyzwaniem będzie stworzenie skutecznej oferty dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, dla dzieci spędzających wolne chwile na ławkach, trzepakach, dla tzw.  blokersów . 
Należy dać impuls do wspólnego działania z tymi, których nie jest stać na wakacyjny wyjazd. Rozwinąć sport powszechny i wyczynowy. Stworzenie atrakcyjnej oferty dla inwestorów
Za główny cel postawiłam sobie wspomaganie każdej nawet najdrobniejszej inicjatywy tworzenia nowych miejsc pracy, pozyskiwanie funduszy na ten cel
 Nasz wspólny majątek musimy powiększać i dobrze nim gospodarować.

  

Lista nr 3 SLD-UP poz. 8

 
 
 
 
 
 

wpisz siępokaż wpisy